Kritikët dhe shkolla jopublike Perla!

Kritika ndaj shkollës jopublike "Perla"

Liria e mendimit dhe e shprehjes


Shkurt: “Liria e mendimit dhe e shprehjes.”

E drejta  e lirise se mendimit, ndergjegjjes dhe besimit eshte e garantuar nga ligji nderkombetar pa kufizim; nuk eshte  e lejuar asnje shamangie apo kufizim. Mund te jete e vertete qe mendimet dhe bindjet behen te vlefshme per personin qe i ka, vetem nese atij i lejohet t`i shprehe ato; kjo gje nuk e ben lirin e mendimit si te tille, pa kuptim ne vetvete. Liria e garantuar ne menyre globale, perfshin gjithashtu ate qe personi nuk mund te jete subjekte i nje trajtimi qe synon te ndryshoje procesin e tij te te menduarit, apo te detyroje personin qe t`i shprehe mendimet e tij, te shpalle opinionin fetar apo te ndryshoje opinionin e tij. Per me teper, ajo perfshin ate qe nuk mund te vendosen sanksione ne pajisjen e nje mendimi te caktuar, opinoni politik ose fetar, qe mund te perbeje arsye per trajtim te papershtatshem. Kjo e ben lirine e te menduarit nje liri absolute, eshte e nje natyre universale dhe nuk le vend per interpretime te ndryshme ne baze sistemesh te ndryshme vleresimi, sistemi te ndryshem social-ekonomik, social-shkollor, situate te ndryshme ose te cfaredo diference tjeter qe mund te ekzistoje.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: