Kritikët dhe shkolla jopublike Perla!

Kritika ndaj shkollës jopublike "Perla"

Nota


VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048544 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048545 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048546 8,63 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048547 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048548 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048549 6,2 6
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048550 8,32 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048551 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048552 6,8 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048553 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048554 9,04 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048555 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048556 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048557 5,92 6
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048558 7,5 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048559 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048560 8,76 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048561 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048562 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048563 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048564 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048565 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048566 6,5 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048567 7,5 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048568 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048569 6,8 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048570 8,32 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048571 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048572 8,32 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048573 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048574 5,78 6
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048575 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048576 6,5 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048577 9,66 10
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048578 6,65 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048579 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048580 8,32 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048581 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048582 6,97 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048583 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048584 8,63 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048585 7,32 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048586 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048587 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048588 7,5 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048589 8,76 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048590 7,32 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048591 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048592 8,76 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048593 7,5 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048594 8,9 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048595 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048596 7,32 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048597 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048598 8,32 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048599 8,32 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048600 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048601 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048602 8,9 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048603 8,63 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048604 7,32 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048605 6,97 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048606 8,76 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048607 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048608 8,76 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048609 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048610 9,04 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048611 8,63 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048612 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048613 9,19 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048614 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048615 8,9 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048616 7,5 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048617 8,63 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048618 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048619 9,04 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048620 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048621 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048622 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048623 8,32 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048624 8,76 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048625 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048626 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048627 7,14 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048628 6,97 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048629 6,97 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048630 9,19 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048631 7,14 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048632 9,19 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048633 7,14 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048634 6,35 6
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048635 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048636 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048637 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048638 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048639 9,74 10
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048640 7,14 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048641 6,97 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048642 9,66 10
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048643 8,14 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048644 9,58 10
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048645 8,76 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048646 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048647 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048648 6,35 6
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048649 9,5 10
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048650 7,97 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048651 8,63 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048652 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048653 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048654 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048655 7,65 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048656 6,8 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048657 8,9 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048658 9,34 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048659 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048660 6,97 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048661 8,32 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048662 9,04 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048663 8,5 9
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048664 7,8 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048665 6,97 7
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048666 8,32 8
VLORË PERLA JOPUBLIKE 1048667 6,06 6

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: